TCM Gezondheidscentrum Health Centre


Header Section


Main Content

Tarieven

BEHANDELTARIEVEN

Het eerste consult bedraagt €65.

Dit is inclusief diagnose stelling en een behandeling.

 

De vervolg behandelingen kosten €40 per keer.

 

Indien u een behandeling wilt annuleren of wijzigen, vragen wij u om dit het liefste 24 uur van tevoren te doen. Dan worden de kosten niet in rekening gebracht. U kunt een afspraak annuleren of wijzigen via de telefoon, email of sms. Voor het sms nummer kunt u ons er telefonisch naar vragen of naar de praktijk komen, dan ziet u het nummer vanzelf.

 

Onze behandelingen worden door vrijwel alle verzekeraars en ziekenfondsen geheel of gedeeltelijk vergoed, indien u een aanvullende verzekering heeft.

Hier kunt u een overzicht vinden van de vergoedingen. Het beste kunt u zelf van tevoren navragen bij uw zorgverzekeraar of even nakijken op de site van uw zorgverzekeraar hoeveel u vergoed krijgt, aangezien het tegoed elk jaar weer veranderd. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

 

Bij ons kan alleen met contant geld worden betaald of met mobiel bankieren. Er is geen mogelijkheid om te pinnen.

 

 

PRIVACY VERKLARING

Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om, omdat wij uw privacy heel belangrijk vinden.

Hieronder volgt een privacy statement waar u meer over kunt lezen.

 

 

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig zal omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zal zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wetttelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruikt voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld 'behandeling natuurgeneeskunde', of 'psychosociaal consult'
 • De kosten van het consult

Voor de declaratie bij de VGZ hebben we uw BSN nummer nodig. We zullen uw BSN nummer alleen voor deze reden gebruiken. U kunt erop vertrouwen dat we zorgvuldig met uw gegevens zullen omgaan.

 

Mocht u klachten over ons hebben, dan kun u hier onze klachtenreglement lezen.


Side Column