TCM Gezondheidscentrum Health Centre


Header Section


Main Content

Tarieven

BEHANDELTARIEVEN

Het eerste consult bedraagt €70.

Dit is inclusief intakegesprek, diagnose en een behandeling.

 

De vervolgbehandelingen kosten €45 per keer.

 

Indien u een behandeling wilt annuleren of wijzigen, vragen wij u om dit het liefste 24 uur van tevoren te doen. Dan worden de kosten niet in rekening gebracht. U kunt een afspraak annuleren of wijzigen via de telefoon, email of sms. Voor het annuleren via de telefoon kunt u bellen naar: 077-3874927. Voor het annuleren via de e-mail, kunt u een e-mail sturen naar: gezondheidscentrum.li@gmail.com. Voor het annuleren via sms, kunt u een bericht sturen naar: 0658826297.

 

Onze behandelingen worden door vrijwel alle verzekeraars en ziekenfondsen geheel of gedeeltelijk vergoed, indien u een aanvullende verzekering heeft.

Hier kunt u een overzicht vinden van de vergoedingen. Het beste kunt u zelf van tevoren navragen bij uw zorgverzekeraar of even nakijken op de site van uw zorgverzekeraar hoeveel u vergoed krijgt, aangezien het tegoed elk jaar weer verandert. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

 

Bij ons kan alleen met contant geld worden betaald of met mobiel bankieren. Er is geen mogelijkheid om te pinnen.

 

Belangrijk: Er is toestemming nodig van beide ouders om kinderen tot 16 jaar te kunnen behandelen in onze praktijk. Ze zijn welkom om aanwezig te zijn in de behandelruimte tijdens de behandeling. Dit kan een kind wellicht een vertrouwd en veilig gevoel geven.

 

 

PRIVACYVERKLARING

Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om, omdat wij uw privacy heel belangrijk vinden.

Hieronder volgt een privacystatement waar u meer over kunt lezen.

 

 

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig zal omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zal zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

 

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wetttelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruikt voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Uw geboortedatum
  • De datum van de behandeling(en)
  • Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld 'behandeling acupunctuur' met de prestatiecode.
  • De kosten van het consult

 

 

Mocht u klachten over ons hebben, dan kun u hier onze klachtenreglement lezen.


Side Column